លោកគ្រូ ធូ ភន

លោក​គ្រូ​ ធូ ភន ជា​គ្រូ​បង្រៀន​មុខ​វិជ្ជា ​ជីវវិទ្យា។ លោក​គ្រូ ​​មាន​ស្រុក​កំណើត​នៅ​ស្រុក​មោងប្ញស្សី ខេត្ត​បាត់ដំបង។ លោក​គ្រូ​ បាន​​សិក្សា​បញ្ចប់​ជោគជ័យ​ទទួល​បាន​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ១៩៩០ ហើយ​បាន​បន្ត​រៀន​រយះពេល ​៤ឆ្នាំ​​ទៀត​ យក​បរិញ្ញាប័ត្រ​ជីវវិទ្យា និង​សញ្ញាប័ត្រ​គ្រូ​ឧត្តម​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៩៦ ជា​គ្រូ​បង្រៀន។ លោកគ្រូ ​ចាប់​ផ្តើម​ចេញ​បង្រៀន​ដំបូង​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៦។ បច្ចុប្បន្ន​លោក​គ្រូ ​​បង្រៀន​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញ មហាវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ ដេប៉ាតឺម៉ង់​ជីវវិទ្យា ស្ថិត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។