អ្នកគ្រូ ស៊ូ ឡេង

អ្នកគ្រូ ស៊ូ ឡេង មានទីកន្លែងកំណើតស្ថិតនៅ ទីរួមខេត្ដ កំពត។ អ្នកគ្រូ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ហើយបានបន្ដរៀននៅ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ ឯកទេស រូបវិទ្យា។ បច្ចុប្បន្នអ្នកគ្រូ ស៊ូ ឡេង ជាសាស្ដ្រាចារ្យ រូបវិទ្យា នៃ វិទ្យាល័យ ទួលស្វាយព្រៃ។