លោកគ្រូ ឃួន ឈូ

លោកគ្រូ ឃួន ឈូ មានទីកន្លែងកំណើតស្ថិតនៅខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។ លោកគ្រូ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ ទទួលបានជោគជ័យនាឆ្នាំ ១៩៩៨ ហើយបានបន្ដរៀននៅ សាកលវិទ្យាល័យបៀប្រាយ និង មជ្ឃមណ្ឌលគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ។ បច្ចុប្បន្នលោកគ្រូ ឃួន ឈូ ជាសាស្ដ្រាចារ្យ គណិតវិទ្យា នៃ វិទ្យាល័យ ទួលស្វាយព្រៃ។