លោកគ្រូ ធាង ស្រ៊ុយ

លោកសាស្ដ្រាចារ្យ​ ធាង​ ស្រ៊ុយ​​​ ចាប់ផ្តើមចូលបង្រៀនដំបូងកាលពីឆ្នាំ​ ១៩៧២​ នៅខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​ រហូតដល់ឆ្នាំ​ ១៩៧៥​។​ លុះចូលមកដល់​ ឆ្នាំ​ ១៩៧៩​ លោកសាស្ដ្រាចារ្យ​ ក៏បានចូល​បង្រៀន​ជាសាស្ដ្រាចារ្យ​ ឯកទេស​រូបវិទ្យា​ នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ ហើយលោកក៏ជា​ អតីតប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស​ រូបវិទ្យា​ នៃ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៉ីសុវត្ថិ​ផងដែរ​។​ ក្រៅពីការងារបង្រៀន​ លោកក៏បានសរសេរសៀវភៅជាច្រើន​ ដែលទាក់ទងជាមួយដំណោះស្រាយលំហាត់រូបវិទ្យា​​​។​ លោកសាស្ដ្រាចារ្យ​ ធាង​ ស្រ៊ុយ​ បានចូលនិវត្តន៍​ ពី​គ្រូបង្រៀន​នៅឆ្នាំ​ ២០០៧​។