លោកគ្រូ ណន ម៉ារ៉ាឌី

លោកគ្រូ ណន ម៉ារ៉ាឌី មានទីកន្លែងកំណើតស្ថិតនៅស្រុក ទ្រាំង ខេត្ដ តាកែវ។ លោកគ្រូ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ ហើយបន្ដរៀនរហូតដល់ជាប់បរិញ្ញាប័ត្រ អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ និង ទទួលបាន សញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលសាធារណះ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២។ បច្ចប្បន្នលោកគ្រូ ណន ម៉ារ៉ាឌី គឺជាសាស្ដ្រាចារ្យ អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ នៃ វិទ្យាល័យ ទួលទំពូង។