អ្នកគ្រូ អ៊ុំ សុគន្ធី

អ្នកគ្រូ អ៊ុំ សុគន្ធី មានទីកន្លែងកំណើតស្ថិតនៅស្រុក បន្ទាយមាស ខេត្ដ កំពត។ អ្នកគ្រូ ប្រលងជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ទទួលបានជោគជ័យនាឆ្នាំ ១៩៨៩។ អ្នកគ្រូ បានបន្ដការសិក្សានៅ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ ឯកទេសគីមីវិទ្យា។ បច្ចុប្បន្នអ្នកគ្រូ អ៊ុំ សុខគន្ធី ជា សាស្ដ្រាចារ្យគីមីវិទ្យា នៃ វិទ្យាល័យ ទួលទំពូង។