លោកគ្រូ ពៅ ប៊ុណ្ណា

លោកគ្រូ ពៅ ប៊ុណ្ណា មានទីកន្លែងកំណើតស្ថិតនៅស្រុក បាទី ខេត្ដ តាកែវ។ លោកគ្រូ បានប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ ហើយបានបន្ដរៀនយក សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ ជីវវិទ្យា ពីឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់ ១៩៩៧។ បច្ចុប្បន្ន លោកគ្រូ ពៅ ប៊ុណ្ណា ជាសាស្ដ្រាចារ្យ ជីវវិទ្យា និងជា មន្ដ្រីរាជការបម្រើការនៅ នាយកដ្ឋានយុវជន នៃ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា។

1 reply

Comments are closed.