អ្នកគ្រូ ជ្រុន ឆៃគីម

អ្នកគ្រូឈ្មោះ ជ្រុន ឆៃគីម ជា​គ្រូ​បង្រៀន​មុខវិជ្ជា​រូបវិទ្យា។ អ្នកគ្រូ​មាន​ស្រុក​កំណើត​នៅ ខេត្តកំពត។ អ្នកគ្រូ​ បាន​សិក្សា​បញ្ចប់​ជោគជ័យ​ទទួល​បាន​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ក្នុងឆ្នាំ​ ១៩៩១​ ហើយ​បាន​បន្ត​រៀន​​រយៈពេល ៤ឆ្នាំទៀត យក​បរិញ្ញាប័ត្ររូបវិទ្យា និង​រយៈពេល ១ឆ្នាំទៀត សញ្ញាប័ត្រ​គរុកោសល្យ​ ជា​គ្រូ​បង្រៀន។ បច្ចុប្បន្នអ្នកគ្រូ​ជា គ្រូ​​បង្រៀន​នៅវិទ្យាល័យ​ទួលទំពូង ស្ថិត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។